Deep Talk

Admin bar avatar
DEEPTALK-ปกไลน์1

💥New… คอร์ส​ใหม่ล่าสุด ปี 2023
“Deep Talk”
🚩 10 คลิปสอน
🚩 10 Q&A
🥰 มีตัวอย่างคำถามชวนคุยแบบ Deep Talk
💰ราคาปกติ​ 3,999 บาท

Outline course: เรียนรู้​วิธีการสื่อสาร ประโยค วลี หรือบทสนทนา​ เรื่องคุยแบบลงลึก สิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด เพื่อให้เชื่อมในระดับลึกที่สุดของหัวใจ❤️ นำมาปรับใช้พัฒนา​ความรักใน Level ต่างๆ อาทิ เช่น เริ่มคุยเรียนรู้​/คบเป็นแฟน/สามี หรือแม้แต่เลิกไปแล้ว ให้ความรักดีขึ้น​กว่าเดิม นำไปสู่​เป้าหมาย​ที่ต้องการ ยิ่งเราคุยกันได้ลึกซึ้งเท่าไร ความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งไปต่อได้ และยาวนานขึ้นมากเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บทเรียน 5
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลา 310 นาที
  • นักเรียน 10
  • การประเมินผล มี